donderdag, september 21

Belang van verzekeren van uw inboedel

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Bij het horen van het begrip verzekeringen, bekruipt bij velen het onaangenaam gevoel dat er weer een poging wordt gewaagd om financiële middelen van u af te troggelen. Het lijkt alsof wij dagelijks worden overrompeld met een wolkenkrabber aan verzekeringen. In de reviews vindt u een overzicht aan verzekeringen. Het sluiten van een verzekering is belangrijk en dient u die zekerheid te bieden dat al uw onkosten veroorzaakt door onverwachte, soms tragische, gebeurtenissen worden betaald door de verzekeringsinstelling. In dit artikel over inboedelverzekering, willen wij dieper ingaan op het belang van het sluiten van deze categorie van verzekering.

De inboedelverzekering

Een Inboedelverzekering dekt schade aan goederen in uw huis, ontstaan door onder meer storm, diefstal, waterschade of brand. Het begrip inboedelverzekering kan worden opgesplitst in twee woorden, namelijk de inboedel en de verzekering. Met een inboedel worden alle roerende spullen in uw huis of pand bedoeld, zoals de meubels en overige goederen in uw huis of pand. In feite, alles wat niet vast zit aan uw huis, mag worden gerekend tot inboedel. Bij een verzekering wordt er een dekking geplaatst op bepaalde risico’s. Samengevat houdt inboedelverzekering dus in: de verzekering, waarbij de schade ontstaan door bijvoorbeeld brand, diefstal of waterschade of verlies van uw inboedel, wordt gedekt door de verzekeraar.

De Basis- en een Allrisk dekking

Bij de meeste verzekeringen, dus ook bij de inboedelverzekering, wordt de mogelijkheid geboden tot het sluiten van een basis- of een allrisk dekking. Bij de basisdekking inboedelverzekering worden kosten vergoed, die onder andere zijn ontstaan door diefstal, waterschade en inbraak. Bij de Allrisk wordt bijna alle schade, dus ook die door uzelf zijn veroorzaakt, gedekt. Bijna alle schade, daar bijvoorbeeld de leuke parasol of het open haard in uw tuin niet worden gedekt door de allrisk inboedelverzekering. Deze vallen onder de buitenhuisdekking.

De dekkingswaarde

De totale waarde van uw inboedel is bepalend voor de hoogte van het verzekeringsbedrag dat u zult moeten betalen. Bij een hogere waarde aan inboedel, zal uw premie dus ook aan de hogere kant liggen. De premie is het bedrag aan verzekering dat u, meestal in maandelijkse termijnen, betaalt aan uw verzekeraar. Om niet te duur uit te vallen met uw verzekering en om de exacte waarde van uw inboedel te kennen, kunt u gebruik maken van de inboedelwaardemeter. Dit is van eminent belang, daar u de juiste waarde van uw inboedel dient te kennen en aan te geven. Iedere verzekeraar heeft zijn eigen voorwaarden, welke is vervat in hun polisvoorwaarden inboedelverzekering. In deze voorwaarden wordt onder meer puntsgewijs vermeld wat de inboedelverzekering inhoudt, wat inboedelverzekering wel of niet dekt en wat de rechten als plichten zijn van zowel de verzekerde als de verzekeraar. Dit, voorkomt onaangename verrassingen bij uitkeringen.

Nu, allemaal heel interessante informatie over het nut van inboedelverzekering. Bent u nu verplicht om zo een inboedelverzekering aan te gaan? Nee, dat bent u niet, maar het is wel aan te raden. Mocht er worden ingebroken of treedt er schade op door een ongeval dan kunt u zich beroepen op uw verzekering.

Share.

About Author

Leave A Reply