zaterdag, december 4

Cradle to Cradle

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Mnprojecten.nl is een van de bedrijven die de Cradle to Cradle manier van denken hanteert. Je zou Cradle to Cradle kunnen omschrijven als een raamwerk waarbinnen bedrijven hun werkprocessen verbeteren om zo een positieve invloed te hebben op duurzaamheid.  ‘Van wieg tot wieg’  gaat daarbij uit van de gedachte dat alle materialen na gebruik nuttig te gebruiken zijn in een ander product.  Het grote doel is uiteindelijk dat zowel materialen als producten een positieve voetafdruk krijgen.

Certificaat Basic, Bronze, Silver, Gold en Premium

De grondleggers van deze denkwijze hebben een Cradle to Cradle certificaat ontwikkeld. Het moet ondernemers aansporen om zowel de productieprocessen als de producten steeds te verbeteren richting die positieve voetafdruk. Uiteraard moet je aan de normen voldoen wil je in aanmerking komen voor het certificaat.  Producten en bedrijfsprocessen worden gewogen op de onderdelen samenstelling van de materialen, de mogelijkheden  tot hergebruik van de materialen, het gebruiken van hernieuwbare energie, duurzaam waterbeheer en ook sociale rechtvaardigheid.  Het Cradle to Cradle certificaat geeft per onderdeel of de erkenning Basic, Bronze, Silver, Gold en Platinum aan.  Je bent als bedrijf zo goed als de laagste beoordeling op een van de vijf onderdelen.

Er is om de twee jaar controle

De eisen die gesteld worden zijn verschillend per productgroep en per niveau van certificering. Elke twee jaar wordt het Cradle to Cradle certificaat tegen het licht gehouden  en worden de bedrijven door een onafhankelijke instantie gecontroleerd. De certificaten hebben dus een geldigheid van twee jaar. Het certificaat kan daarna verlengd worden als een bedrijf aan kan tonen dat er progressie is gemaakt in de verdere verbetering van zowel product als het proces.

Cradle to Cradle

Nieuwe visie op duurzame ontwikkeling

Cradle to Cradle is een heel nieuwe visie op duurzame ontwikkeling, waarbij de insteek is om de wereld beter achter te laten dan hoe we die aangetroffen hebben. Er wordt getracht zo weinig mogelijk afval te produceren tijdens het productieproces. Het is nadrukkelijk ook een manier van denken, waarbij het belangrijk is de dingen goed te doen in plaats van zaken minder slecht uit te voeren,  De gekozen oplossingen bij bedrijven die deze denkwijze hebben omarmd dienen goed te zijn voor de ecologie en economie en dienen sociale meerwaarde te hebben.

Verspilling van grondstoffen en energie wordt tegengegaan

Mnprojecten.nl, specialist in zon- en lichtwering en verduistering voor binnen, hanteert de Cradle to Cradle denkwijze.  Door steeds slim te produceren wordt verspilling van grondstoffen en energie steeds voorkomen. Uiteraard wordt binnen het productieproces de gehele keten van de kringloop gebruikt.  M+N projecten  is een ervaren speler ondertussen, want het bedrijf is al actief van 1993. Het liefst neemt de onderneming het gehele traject voor zijn rekening. Dat traject begint met advies en eindigt bij onderhoud en reiniging. Mnprojecten.nl begeeft zich overigens alleen op de projectmarkt.

Share.

About Author

Leave A Reply